Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů

Datum poslední aktualizace – 23/05/2023.

Tyto Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů vysvětlují, jak správce Vašich osobních údajů (dále „Správce” nebo též „my” v různých tvarech) dle níže uvedených informací shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s provozováním mobilní aplikace JSEM VAŇKOVKA! a poskytováním věrnostního programu, (dále „Služby“).

Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů zahrnují následující body:

 1. Kontaktní údaje Správce

 2. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje 

 3. Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

 4. Zabezpečení osobních údajů

 5. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

 6. Zasílání marketingových sdělení

 7. Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci

 8. Zpracování lokalizačních údajů

 9. Automatické rozhodování / profilování

 10. Vaše práva ve vztahu k Vašim osobním údajům

 11. Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

 12. Aktualizace Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů

 

1. Kontaktní údaje Správce

ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 654 13 695, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 44818

odpovědná osoba: Ms. Gabriela Himmatová

e-mail: gabriela.himmatova@ece.com

tel.: +420 222 111 412

2. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

- přímo od Vás; a/nebo

- na základě Vašeho využívání Služeb

Bez přihlášení shromažďujeme: Vaše přidělené ID (viz článek 3.1 níže), informaci o tom, jaké obchody si přejete sledovat a informace o Vaší aktivitě v aplikaci.

Po přihlášení shromažďujeme: Vaše přihlašovací údaje, e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, informaci o tom, že Váš věk překročil minimální hranici (viz článek 1 Podmínek využití služby), Vaše přidělené ID, informaci o tom, jaké obchody si přejete sledovat, o Vaší aktivitě v aplikaci, o frekvenci Vašich návštěv a o Vaší poloze vzhledem k nákupním centru za předpokladu, že jsme získali váš výslovný předchozí souhlas se shromažďováním těchto informací (viz článek 9 níže).

Podrobnosti o těchto různých způsobech shromažďování jsou uvedeny v části „Příslušné osobní údaje“ v tabulce uvedené v článku 3 níže.

 

3. Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů

3.1 Následující informace budou automaticky zpracovávány vždy při užívání aplikace:

3.2 V následující tabulce najdete veškeré další informace o:

- Kategoriích zpracovávaných osobních údajů

- Účelech zpracování konkrétních osobních údajů

- Právním základě, na základě něhož zpracováváme konkrétní osobní údaje

- Době uchovávání konkrétních údajů

Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní základ Doba uchovávání údajů
Správa vaší registrace do aplikace

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno a příjmení (volitelné), email, telefonní číslo, heslo, datum narození (volitelné), pohlaví (volitelné), PSČ (volitelné)

Přidělené ID

Uzavření smlouvy (Podmínky užívání Věrnostního programu) (čl.6 odst.1b GDPR) 24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb
Správa nabídek a výhod věrnostního programu

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno a příjmení (volitelné), email, telefonní číslo, heslo, datum narození (volitelné), pohlaví (volitelné), PSČ (volitelné)

Přidělené ID

Informace o dosažených odměnách v rámci věrnostního programu

Uzavření smlouvy (Podmínky užívání Věrnostního programu) (čl.6 odst.1b GDPR) 24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb 
Správa komunikace pro informační účely v souvislosti s věrnostním programem

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno a příjmení (volitelné), email, telefonní číslo, heslo, datum narození (volitelné), pohlaví (volitelné), PSČ (volitelné)

Přidělené ID

Uzavření smlouvy (Podmínky užívání Věrnostního programu) (čl.6 odst.1b GDPR) 24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb
Zasílání marketingových sdělení

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno a příjmení (volitelné), email, telefonní číslo, heslo, datum narození (volitelné), pohlaví (volitelné), PSČ (volitelné)

Přidělené ID

Udělení souhlasu (čl.6 odst.1(a) GDPR)

 

24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb nebo do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve

Analýza vašich informací / využití služeb za účelem:

 poskytnout vám personalizované nabídky; a

zlepšit naše chápání vašich očekávání a potřeb a vyvíjet nové funkce a služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: veškeré informace, které nám sami poskytnete.

Přidělené ID

Údaje získané z Vaší aktivity: chování v aplikaci, účast na akcích pořádaných nákupním centrem,

Vaše používání sbírání bodů ve věrnostním programu

 

Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci, stejně jako sběr Vašich údajů pro účely marketingu probíhá pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR).

Analýza těchto informací v kombinaci s poskytnutými osobními údaji se provádí na základě oprávněného zájmu správce (čl.6 odst.1(f) GDPR)

24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb, nebo (kde zpracování probíhá na právním základě Vašeho souhlasu) do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve
Lokalizační údaje

Údaje poskytnuté přímo od Vás: údaje o poloze v blízkosti nákupního centra nebo v něm

Přidělené ID

Udělení souhlasu (udělený prostřednictvím mobilní aplikace nákupního centra) (čl.6 odst.1(a) GDPR)  
Odpověď na žádosti týkající se osobních údajů

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno, příjmení, e-mail,

Přidělené ID

Zákonná povinnost (čl.6 odst.1(c) GDPR) 24 měsíců od přijetí žádosti
Obdržení zpětné vazby na naše služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: odpovědi na dotazník s ohledem na zhodnocení námi poskytovaných služeb.

Údaje poskytnuté přímo od Vás: jméno, příjmení, e-mail,

Přidělené ID

Oprávněný zájem správce údajů lépe porozumět zákazníkovi a zlepšovat služby a poskytovat vhodné služby nebo nabídky (čl.6 odst.1(f) GDPR) 24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb
Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků Relevantní osobní údaje související s žalobou nebo soudním sporem Oprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajoby (čl.6 odst.1(f) GDPR) Zákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / sporu
Servisní podpora

Údaje poskytnuté přímo od Vás: e-mail, obsah žádosti o podporu

Přidělené ID

Servisní ticket

Oprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajoby (čl.6 odst.1(f) GDPR) 24 měsíců od posledního digitálního kontaktu

3.3 Sbírání věrnostních bodů

V rámci aktivace speciální funkce věrnostního programu bychom Vás rádi upozornili, že máte možnost se přihlásit ke sbírání věrnostních bodů. V rámci sbírky věrnostních bodů můžete získat nárok na odměnu v závislosti na akcích provedených v aplikaci. Aktivace sbírání věrnostních bodů je volitelná a aktivaci této funkce věrnostního programu máte i nadále zcela zdarma. Podrobné podmínky užívání věrnostního programu naleznete v dokumentu Podmínky využití služby.

4. Zabezpečení osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Implementovali jsme proto všechna nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření.

Žádné Vaše osobní údaje nejsou sdíleny mimo prostor EU.

S každým smluvním zpracovatelem Vašich osobních údajů jsme uzavřeli dle podmínek článku 28 GDPR dohodu o zpracování osobních údajů. Smluvní zpracovatelé se v příslušné dohodě zavazují dodržet minimálně stejná obecná technická a organizační opatření k ochraně údajů, jaká zaručuje Správce, a jsou oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů, pouze na základě pokynů Správce.

Kompletní seznam smluvních zpracovatelů, s nimiž sdílíme Vaše údaje, naleznete níže:

Emplate ApS, Søren Frichs Vej 42Q, Åbyhøj, Denmark

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování nebo poškození osobních údajů, jakož i proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich neoprávněnému užívání v souladu s požadavky čl. 32 GDPR.

Pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují mít přístup k vašim osobním údajům k plnění svých pracovních povinností, mají přístup k informacím týkajícím se Vaší osoby. Tito zaměstnanci jsou vyškolení v řádném zacházení s osobními údaji. Další podobné informace ohledně zabezpečení zpracování jsou uvedeny níže:

Úroveň zabezpečení musí odrážet skutečnost, že příslušný zpracovatel údajů zpracovává údaje v souladu s čl. 6 GDPR. Od smluvních zpracovatelů, zejména pak vývojářů mobilní aplikace, požadujeme náležitou (tedy alespoň „střední“) úroveň zabezpečení. 

K zavedení minimálního standardu „střední“ úrovně zabezpečení zavedl každý zpracovatel údajů tato bezpečnostní opatření: 

5. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje můžeme vedle smluvních zpracovatelů uvedených výše sdílet s následujícími subjekty:

Facebook (Meta) – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Google – Google Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

V následující tabulce naleznete přehled kategorií zpracovávaných údajů, účel a dobu zpracování a právní základ tohoto zpracování.

Analýza vašich informací / využití služeb za účelem:

Ø poskytnout vám personalizované nabídky; a

Ø zlepšit naše chápání vašich očekávání a potřeb a vyvíjet nové funkce a služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: veškeré informace, které nám sami poskytnete.

Přidělené ID

Údaje získané z Vaší aktivity: chování v aplikaci, účast na akcích pořádaných nákupním centrem,

Vaše používání sbírání bodů ve věrnostním programu

 

Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci, stejně jako sběr Vašich údajů pro účely marketingu a stejně tak jejich sdílení s výše uvedenými třetími stranami probíhá pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR).

Analýza těchto informací v kombinaci se správcem poskytnutými osobními údaji se provádí na základě oprávněného zájmu správce (čl.6 odst.1(f) GDPR)

24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb, nebo (kde zpracování probíhá na právním základě souhlasu) do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve

Sdílení Vašich údajů s těmito třetími stranami probíhá výhradně na základě Vašeho svobodně uděleného a odvolatelného souhlasu za účelem personalizace nabídek a poskytování kvalitnějších služeb v rámci aplikace.

Mimo výše uvedené třetí strany je Správce oprávněn sdílet Vaše osobní údaje s následujícími subjekty:

V následující tabulce naleznete přehled kategorií zpracovávaných údajů, účel a dobu zpracování a právní základ tohoto zpracování.

Vznik, výkon nebo obhajoba právních nároků Relevantní osobní údaje související s žalobou nebo soudním sporem Oprávněný zájem správce údajů na zajištění své obhajoby (čl.6 odst.1(f) GDPR) Zákonná lhůta v závislosti na typu žaloby / sporu

6. Zasílání marketingových sdělení

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu probíhá výhradně na základě Vašeho svobodného a odvolatelného souhlasu. Účelem zpracování je přímý marketing - zasílání nabídek výrobků a služeb Správce a třetích osob, včetně zasílání e-mailových a jiných elektronických obchodních sdělení.

V následující tabulce naleznete přehled kategorií zpracovávaných údajů, účel a dobu zpracování a právní základ tohoto zpracování.

Analýza vašich informací / využití služeb za účelem:

poskytnout vám personalizované nabídky; a

zlepšit naše chápání vašich očekávání a potřeb a vyvíjet nové funkce a služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: veškeré informace, které nám sami poskytnete.

Přidělené ID

Údaje získané z Vaší aktivity: chování v aplikaci

Vaše používání sbírání bodů ve věrnostním programu

 

Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci, stejně jako sběr Vašich údajů pro účely marketingu probíhá pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR).

Analýza těchto informací v kombinaci s poskytnutými osobními údaji se provádí na základě oprávněného zájmu správce (čl.6 odst.1(f) GDPR)

24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb, nebo (kde zpracování probíhá na právním základě souhlasu) do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve

7. Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci

Analýza vašich informací / využití služeb za účelem:

Provozování systému; a

zlepšit naše chápání vašich očekávání a potřeb a vyvíjet nové funkce a služby

Údaje poskytnuté přímo od Vás: veškeré informace, které nám sami poskytnete.

Přidělené ID

Informace ze zařízení (viz článek 3.1 výše)

Údaje získané z Vaší aktivity: chování v aplikaci 

Zaznamenávání aktivity a provozních údajů v aplikaci, stejně jako sběr Vašich údajů pro účely marketingu probíhá pouze na právním základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1(a) GDPR).

Analýza těchto informací v kombinaci s poskytnutými osobními údaji se provádí na základě oprávněného zájmu správce (čl.6 odst.1(f) GDPR)

24 měsíců od posledního digitálního kontaktu nebo používání Služeb, nebo (kde zpracování probíhá na právním základě souhlasu) do odvolání souhlasu, cokoliv nastane dříve

8. Zpracování lokalizačních údajů

8.1 Obecná zásada

Na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se Vaší polohy v našem nákupním centru a v jeho bezprostřední blízkosti pro účely poskytování služeb souvisejících s polohou a cílených reklamních akcí či akcí v rámci věrnostního programu.

Zjišťování polohy bude prováděno, pouze za předpokladu, že byl udělen souhlas na základě příslušného dialogu ve Vámi stažené aplikaci JSEM VAŇKOVKA! ve Vašem mobilním zařízení. Tyto služby můžete kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení oprávnění aplikace ve vašem mobilním zařízení.

V následující tabulce naleznete přehled kategorií zpracovávaných údajů, účel a dobu zpracování a právní základ tohoto zpracování.

Lokalizační údaje

Údaje poskytnuté přímo od Vás: údaje o poloze v blízkosti nákupního centra nebo v něm

ID zařízení

Udělení souhlasu (udělený prostřednictvím mobilní aplikace nákupního centra) (čl.6 odst.1(a) GDPR)  

Prosím berte na vědomí, že váš souhlas se zjišťováním polohy Vašeho mobilního telefonu bude platit okamžitě, pro všechna budoucí přihlášení k naší mobilní aplikaci a všechny budoucí návštěvy v našem nákupním centru po dobu, dokud svůj souhlas neodvoláte.

8.2 Jak spravovat nastavení zjišťování Vaší polohy na Vašich mobilních zařízeních

Aby bylo možné určit Vaši polohu v nákupním centru, bude se od Vás požadovat, abyste měli aktivní funkci Bluetooth ve Vašem mobilním telefonu.

Upozorňujeme Vás, že mimo nákupní centrum nebudeme Vaši polohu zjišťovat a Vy nebudete moci sdílet svou polohu prostřednictvím našich polohových služeb. Zjišťování polohy aktivují pouze Bluetooth signalizační majáky instalované ve společných prostorech nákupního centra.

Geolokaci/polohové údaje svého mobilního zařízení můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím mobilního nastavení.

 

9. Automatické rozhodování / profilování

V současné chvíli neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro Vás mělo právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Budeme Vám poskytovat specifické nabídky založené na vašich individuálních osobních údajích a analýze Vašeho uživatelského chování. Nechceme vás obtěžovat informacemi a propagačními akcemi, které pro vás nemusí být relevantní. Proto posuzujeme vaše preference, které shromažďujeme prostřednictvím vašeho využívání našich Služeb, jak je podrobně uvedeno v tabulce (viz článek 3.2), abychom vám zasílali pouze takové informace a propagační akce, které pro Vás považujeme za zajímavé nebo důležité.

10. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

10.1 Na základě článků 15 až 22 GDPR a dalších aplikovatelných předpisů máte jako subjekt údajů zejména následující práva:

Vezměte prosím na vědomí, že dostupná práva závisí na právním základě zpracování.

 

10.2 Odvolání Vašeho souhlasu (souhlasů)

Je-li pro zpracování určité kategorie osobních údajů vyžadován Váš souhlas, jak je podrobně uvedeno výše v tabulce v článku 3.2 (sloupec „Právní základ“), můžete svůj souhlas (souhlasy) kdykoli odvolat bez uvedení důvodu.

Pokud tak učiníte, zastavíme jakékoli další zpracování údajů spojené s tímto souhlasem. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

Odvolání kteréhokoli souhlasu je obecně možné buďto prostřednictvím nastavení aplikace, nebo e-mailem zaslaným na adresu dataprotection@ece.com. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání některých souhlasů z technických důvodů může vést k omezení Služeb na základní verzi aplikace shodnou s verzí před přihlášením.

  

10.3 Vymazání Vašeho účtu v aplikaci JSEM VAŇKOVKA!

Výmaz Vašeho účtu v aplikaci je obecně možný buďto prostřednictvím nastavení aplikace, nebo e-mailem zaslaným na adresu dataprotection@ece.com. Na základě Vaší žádosti zastavíme veškeré zpracování Vašich osobních údajů kromě pasivního uložení pro případ sporu. Veškeré Vaše osobní údaje budou následně po uplynutí zákonné promlčecí lhůty smazány.

 

10.4 Uplatňování vašich práv

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte prosím Správce prostřednictvím telefonního čísla či e-mailové adresy uvedených v čl. 1 výše.

Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti.

  

11. Převod osobních údajů v případě změny vlastnictví

Vyhrazujeme si právo převést Vaše osobní údaje, pokud bude Správce zapojen do fúze, akvizice, zrušení nebo prodeje části či celého nákupního centra nebo. Pokud taková změna vyžaduje oznámení nebo souhlas podle platných zákonů, budete informován/a nebo bude vyžadován Váš souhlas.

 

12. Aktualizace Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů

V souladu se zásadami GDPR jsou tyto Všeobecné podmínky zpracování osobních údajů, stejně jako obecná a technická opatření k ochraně osobních údajů a další interní mechanismy pravidelně aktualizovány. Jakékoliv změny těchto Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Všeobecných podmínek zpracování osobních údajů prostřednictvím Služeb. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za zásadní a které budou vyžadovat udělení Vašeho souhlasu v souladu s platným právem, budeme Vás informovat prostřednictvím Služeb a případně si Váš souhlas vyžádáme.